COACHING

rawpixel-649908-unsplash.jpg
 

Vad kan coaching göra för dig?

När du jobbar med mig som coach får du stöd i att utvecklas i den riktning du vill. Inom coachingen fokuserar vi på möjligheter, styrkor och handling - det är ett samarbete som utgår från dig, dina behov och dina önskemål. Jag kan hjälpa dig att på syn på tankar, beteenden och mönster och heja på och utmana dig när du vill förändra vanor och nå dina mål.

Coaching är en väldigt effektiv metod, då det kan vara svårt att genomföra förändringar på egen hand. Tillsammans är det lättare och går oftast snabbare!

Jag coachar inom flera olika områden, ställer frågor, utformar planer och ger dig feedback under processens gång. Några vanliga ämnen jag coachar inom är karriär och entreprenörsskap, att nå drömmar och mål, livsbalans och stresshantering, relationen till sig själv och andra, självmedkänsla, kreativitet och hälsa.

Även om du kan välja ett specifikt område att fokusera på i coachingen, så ger coachingen ofta insikter och självkännedom i ett helhetsperspektiv. Allt i från hur du kan hantera känslor och tankar, till att du blir medveten om dina styrkor och hur du kan använda dem för att skapa det liv du vill.

Så går det till:

  • Boka in dig på ett Nybesök nedan.

  • Vid första mötet berättar jag hur jag jobbar och du får berätta om dina behov och förväntningar.

  • Utifrån vad vi kommer fram till vid första mötet väljer du ett paket på 6, 8 eller 10 gånger. Eftersom coaching är en process där mycket också händer mellan gångerna behövs det några gånger för bästa resultat.

Du kan även boka tid via mail: anna@mindfulmojo.se

Du kan läsa mer om mig här.


Jag har lärt mig att tänka på livet ur nya perspektiv. Tack för alla fantastiska samtal som hjälpt mig framåt”
— Ida